Prerada gume

rubber

Razvio niz novih proizvoda i usluga za mešalice i mlinove i ekstruder koji se koriste u pripremi gume.